Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Allround signmaker
Crebo 25213 / Niveau 3
Sector: ICT en creatieve industrie
Dossier: Signmaking

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is beperkte invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Belevingsgericht werken Car- en interiorwrapping Creatieve typografie Digitaal produceren 3D object Digitale presentatiemiddelen Digitale vaardigheden gevorderd Digitale voorbereiding printmediaproductie Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep C Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Experimenteren met materialen en technieken Fotografie basis Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Lean en creatief Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Oriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting Oriëntatie op ondernemerschap Oriëntatie printmedia Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Rekenen 3F Rekenen 3F Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping colormanagement Verdieping software Verdieping techniek en materialenkennis Voorbereiding op Ruimtelijk vormgever niveau 4 (ontwerp maken) Voorbereiding op Signspecialist (niveau 4) Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking