Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Uitleg

 

Welkom op de website exameninstrumtenmbo.nl. De site heeft verschillende functionaliteiten:

1. Deze website geeft u inzicht in:

  • Inkoopmogelijkheden van exameninstrumenten voor herziene kwalificaties en keuzedelen bij verschillende examenleveranciers en examenstichtingen

  • Achterliggende documenten en informatie voor de voorbereiding op het werken naar valide exameninstrumenten voor herziene kwalificaties en exameninstrumenten voor keuzedelen.


2. Deze website maakt het mogelijk een persoonlijk overzicht te maken van kwalificaties en keuzedelen. Door een selectie te maken van kwalificaties en keuzedelen:

  • krijgt u automatisch bericht wanneer er iets voor deze kwalificaties of keuzedelen wijzigt. Bijvoorbeeld een nieuw servicedocument of in te kopen examen.

  • kunt u een valideringsverantwoording voor kwalificaties genereren. Dit doet u door bij uw ‘selectie’ aan te geven welke route u volgt. Zie voor meer informatie: valideringsverantwoording. Via de website www.valideringexamens.nl kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de drie routes.

U voegt kwalificaties en keuzedelen aan uw selectie toe door uit de lijst een kwalificatie of keuzedeel te kiezen en daarop te klikken. Wanneer het venster met informatie over de kwalificatie of keuzedeel is geopend, kunt u op het sterretje rechtsboven klikken en wordt de kwalificatie of keuzedeel toegevoegd aan uw selectie.
 

Toelichting

Er wordt gewerkt aan drie routes om te komen tot valide examenproducten. Zie www.valideringexamens.nl. Op dit moment is er sprake van een overgangsperiode. Gedurende deze periode kunnen scholen al met een deel van de routes werken. Route 1 ‘Inkopen bij een instantie’ en route 2 ‘Zelf ontwikkelen binnen de collectieve afspraken’ kunnen gebruikt worden om te komen tot (valide) examenproducten. Hierbij is nog geen sprake van gecertificeerde examenleveranciers. Ook staat route 3, het extern valideren van exameninstrumenten nog niet open voor gebruik, omdat er nog geen plek/autoriteit is waar examenproducten extern gevalideerd kunnen worden. De website geeft de nodige informatie om in de overgangsperiode alvast aan de slag te gaan met de routes en als school je voor te bereiden op de structurele situatie. Naar verwachting loopt de overgangsperiode minimaal tot augustus 2018.

Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele rating en openbare servicedocumenten. De nieuwste dataset is van mei 2017. In de overgangsperiode wordt deze dataset nog een maal geactualiseerd. Zie voor meer informatie: http://www.valideringexamens.nl/werken-met-de-routes/kwalificatieoverzicht-route-2//

Actualiteit informatie
De informatie m.b.t. de inkoop van exameninstrumenten is afkomstig van de examenleveranciers en in maart 2017 voor het laatste geactualiseerd. De gegevens met betrekking tot de rating en servicedocumenten zijn afkomstig van mei 2017.

Aanmelden en privacy

Meld u hier aan voor uw persoonlijk exameninstrumentenmbo.nl. Door aanmelding kunt u persoonlijke overzichten maken van kwalificaties en keuzedelen. Bovendien krijgt u dan automatisch bericht wanneer er iets wijzigt voor de door uw geselecteerde kwalificaties of keuzedelen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en verwerkt voor de verstrekking van informatie uit exameninstrumentenmbo.nl. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Deze website is een initiatief van de MBO Raad.