Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

Uitleg

 

Welkom op de website exameninstrumtenmbo.nl. De site heeft verschillende functionaliteiten:

1. Deze website geeft jou inzicht in:

  • Inkoopmogelijkheden van exameninstrumenten voor kwalificaties, mbo-certificaten en keuzedelen bij verschillende examenleveranciers en examenstichtingen.

  • Achterliggende documenten en informatie voor de voorbereiding op het werken naar valide exameninstrumenten voor kwalificaties, mbo-certificaten en exameninstrumenten voor keuzedelen.


2. Deze website maakt het mogelijk een persoonlijk overzicht te maken van kwalificaties, mbo-certificaten en keuzedelen. Door een selectie te maken van kwalificaties, mbo-certificaten en keuzedelen:

  • krijg je automatisch bericht wanneer er iets voor deze kwalificaties of keuzedelen wijzigt. Bijvoorbeeld een nieuw in te kopen examen.

  • kan je een valideringsverantwoording voor kwalificaties genereren. Dit doe je door bij jouw ‘selectie’ aan te geven welke route wordt gevolgd. Zie voor meer informatie: valideringsverantwoording. Via de website www.stichtingvalideringexamensmbo.nl kan je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de drie routes.

Je voegt kwalificaties, mbo-certificaten en keuzedelen aan jouw selectie toe door uit de lijst een kwalificatie, mbo-certificaat of keuzedeel te kiezen en daarop te klikken. Wanneer het venster met informatie over de kwalificatie of keuzedeel is geopend, kan je op het sterretje rechtsboven klikken en wordt de kwalificatie, mbo-certificaat of keuzedeel toegevoegd aan jouw selectie.

Actualiteit informatie

De informatie m.b.t. de inkoop van exameninstrumenten is afkomstig van de examenleveranciers en examenstichtingen en wordt steeds door hen zelf geactualiseerd.

Betekenis certificering examenexamenleverancier en examenproducten

Om de inhoudelijke en toetskwaliteit van exameninstrumenten voor mbo-opleidingen te borgen, heeft de mbo-sector met elkaar afgesproken exameninstrumenten te ontwikkelen volgens een vastgestelde norm. In de norm voor valide exameninstrumenten zijn kwaliteitscriteria (product- en proceseisen) beschreven waaraan een exameninstrument moet voldoen. De producteisen voor een valide exameninstrument kan je hier vinden. Let op: deze norm betreft niet wettelijke eisen m.b.t. AVG of security. Indien een mbo-school een exameninstrument inkoopt, is het de verantwoordelijkheid van de mbo-school om te controleren of het ingekochte product hier aan voldoet. 

Aanmelden en privacy

Meld je hier aan voor jouw persoonlijke exameninstrumentenmbo.nl. Door aanmelding kan je persoonlijke overzichten maken. Bovendien krijg je dan automatisch bericht wanneer er iets wijzigt voor de door jouw geselecteerde kwalificaties, mbo-certificaten of keuzedelen. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en verwerkt voor de verstrekking van informatie uit exameninstrumentenmbo.nl. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Deze website is een initiatief van het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering, van de MBO Raad.