Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Medewerker sign
Crebo 25214 / Niveau 2
Sector: ICT en creatieve industrie
Dossier: Signmaking

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is beperkte invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 Car- en interiorwrapping Creatieve typografie Digitale vaardigheden gevorderd Digitale voorbereiding printmediaproductie Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A1 Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep B Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Fotografie basis Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Lean en creatief Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Oriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting Oriëntatie op ondernemerschap Oriëntatie printmedia Persoonlijk profileren Rekenen 3F Rekenen 3F Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) Verdieping techniek en materialenkennis Voorbereiding op Allround signmaker (niveau 3) Voorbereiding op Signspecialist (niveau 4)