Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Vakexpert teelt en groene technologie
Crebo 25534 / Niveau 4
Sector: Voedsel, groen en gastvrijheid
Dossier: Agro productie, handel en technologie

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? onbekend

Examenleveranciers:

Er zijn geen examenleveranciers opgegeven.

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:


Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Belevingsgericht werken Biologische bedrijfsvoering Cultuurtechniek Digitale vaardigheden gevorderd Doorstroom groen hbo Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Geavanceerde technische installaties tuinbouw Insecten kweken en verzorgen Insectenbestuiving voor de teeltsector Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Internationale handel en plantgezondheid Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Lean en creatief Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Optimaliseren internationale agrologistiek - plant Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Precisielandbouw Productietechniek geschikt voor niveau 3 Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 T-rijbewijs Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4 Telen op afstand Toegepaste marketing Toepassing van Biobased principes in de Tuinbouw en uitgangsmaterialensector Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Veredeling Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Werken in de aquacultuur Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken op de internationale arbeidsmarkt Zorg geschikt voor niveau 4