Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Allround coördinator-instructeur buitensport
Crebo 26000 / Niveau 4
Sector: Bovensectoraal
Dossier: Allround coördinator-instructeur buitensport

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja
Het gebruik van de drie routes geldt niet voor cross-over kwalificaties. Het is vrijwillige keuze van mbo-scholen om gebruik te maken van de drie routes om de kwaliteit te borgen van de exameninstrumenten.

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 3 autoriteiten die de externe validering verzorgen.