Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Allround coördinator-instructeur buitensport
Crebo 26000 / Niveau 4
Sector: Bovensectoraal
Dossier: Allround coördinator-instructeur buitensport

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? onbekend
Het gebruik van de drie routes geldt niet voor cross-over kwalificaties. Het is vrijwillige keuze van mbo-scholen om gebruik te maken van de drie routes om de kwaliteit te borgen van de exameninstrumenten.

Examenleveranciers:

Er zijn geen examenleveranciers opgegeven.

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Onbekend

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 3 autoriteiten die de externe validering verzorgen.