Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Servicemedewerker
Crebo 26007 / Niveau 2
Sector: Bovensectoraal
Dossier: Crossover

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, gedeeltelijke inkoop
Het gebruik van de drie routes geldt niet voor cross-over kwalificaties. Het is vrijwillige keuze van mbo-scholen om gebruik te maken van de drie routes om de kwaliteit te borgen van de exameninstrumenten.

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Onbekend

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Geen keuzedelen gevonden.