Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Productoverzicht MBO-certificaat Koken in de horeca
Code C0021
Voedsel, groen en gastvrijheid

Hier worden alleen mbo-certificaten vermeld die verbonden zijn aan delen van kwalificaties. Ondanks dat de mbo-certificaten buiten de afspraken voor valide exameninstrumenten vallen, is kwaliteit ook hier van belang. Zie hieronder welke examens er voor dit certificaat beschikbaar zijn en welke collectieve afspraken gelden.

Inkoopmogelijkheden

Inkoop mogelijk? nee

Examenleveranciers:

Er zijn geen examenleveranciers opgegeven.