Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Productoverzicht instellingsexamen Engels B1
Vaardigheid: Gesprekken voeren

Route 1: Inkoop

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 3 autoriteiten die de externe validering verzorgen.