Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

Productoverzicht instellingsexamen Nederlandse taal 3F
Vaardigheid: Gesprekken voeren

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 3 autoriteiten die de externe validering verzorgen.