Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw
Crebo 25306 / Niveau 3
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Service- en onderhoudstechniek

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

3D-tekenen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Basis composieten Basis niet-destructief onderzoek Basisvaardigheden metaalbewerken Belevingsgericht werken Brede verbetermethoden en -technieken Cleanroom Dieselmotoren Digitaal produceren 3D object Digitale technieken en productievoorbereiding I Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Drones - techniek Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Duurzaamheid in het beroep C Elektrisch schakelen Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Fysica geschikt voor niveau 3 Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 Hydrauliek Industriële automatisering Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Klimaatbeheersing en koudetechniek Lastechnieken gevorderd Lean en creatief Leidinggeven Nederlands 3F Onderhoud aan windturbines Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Oriëntatie op ondernemerschap Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Rekenen 3F Rekenen 3F Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping niet-destructief onderzoek Verdieping techniek en materialenkennis Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken met een industriële robot