Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

Examenservice MEI

Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort
esmei.nl

Gecertificeerd tot 1 mei 2024.

Kwalificaties

Airco/warmtepompmonteur Airco/warmtepompmonteur Airco/warmtepompmonteur Allround constructiewerker Allround dakdekker metaal Allround lasser Allround medewerker productietechniek Allround Metselaar Allround Metselaar Allround monteur mobiele werktuigen Allround operationeel technicus Allround pijpenbewerker Allround plaatwerker Allround precisieverspaner Allround tegelzetter Allround tegelzetter Allround timmerman Allround timmerman Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf Allround vakman gww Allround vakman gww Allround verspaner Allround waterbouwer Allround waterbouwer Asfaltafwerker Assistent installatie- en constructietechniek Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek Assistent procestechniek Assistent procestechniek Basislasser Commercieel technicus engineering Constructie repair specialist Constructie- en plaattechnoloog Constructiewerker Eerste monteur dakbedekking Eerste monteur datadistributie Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Eerste monteur elektrotechnische systemen Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie Eerste monteur koude- en klimaatsystemen Eerste monteur koude- en klimaatsystemen Eerste monteur koude- en klimaatsystemen Eerste monteur laagspanningsdistributie Eerste monteur laagspanningsdistributie Eerste monteur mechatronica Eerste monteur mechatronica Eerste monteur middenspanningsdistributie Eerste monteur middenspanningsdistributie Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties Eerste monteur utiliteit Eerste monteur utiliteit Eerste monteur vliegtuigonderhoud Eerste monteur woning Eerste monteur woning Genie CBRN operator II (gevaarlijke stoffen) Genie gevechtsondersteuner II Gereedschapsmaker Instrumentmaker Instrumentmaker Machinist grondverzet Mechanisch operator A Mechanisch operator A Mechanisch operator B Mechanisch operator B Medewerker Operationele techniek Medewerker productietechniek Metselaar Metselaar Middenkaderfunctionaris Bouw Middenkaderfunctionaris bouw Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw Middenkaderfunctionaris Infra Middenkaderfunctionaris smart building Middenkaderfunctionaris smart building Middenkaderfunctionaris smart industry Middenkaderfunctionaris smart industry Monteur elektrotechnische installaties Monteur elektrotechnische installaties Monteur elektrotechnische systemen Monteur gas-, water- en warmtedistributie Monteur gas-, water- of warmtedistributie Monteur koude- en klimaatsystemen Monteur koude- en klimaatsystemen Monteur koude- en klimaatsystemen Monteur laagspanningsdistributie Monteur laagspanningsdistributie Monteur mechatronica Monteur mechatronica Monteur metalen daken en gevels Monteur middenspanningsdistributie Monteur middenspanningsdistributie Monteur mobiele werktuigen Monteur service en onderhoud installaties en systemen Monteur vliegtuigonderhoud Monteur werktuigkundige installaties Operationeel technicus Operator C Operator C Opperman bestratingen Opperman bestratingen Pijpenbewerker Plaatwerker Procesoperator A Procesoperator A Procesoperator B Procesoperator B Productietechnicus Researchinstrumentmaker Researchinstrumentmaker Scheepsbouwer Scheepsmetaalbewerker Servicemedewerker gebouwen Servicemedewerker gebouwen Servicemonteur koude- en klimaatsystemen Servicemonteur koude- en klimaatsystemen Servicemonteur koude- en klimaatsystemen Straatmaker Straatmaker Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen Technicus avionica Technicus data Technicus elektrotechniek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit Technicus elektrotechnische systemen Technicus engineering Technicus engineering Technicus gas Technicus human technology Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen Technicus mechanica Technicus mechatronica Technicus mechatronica systemen Technicus mobiele werktuigen Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie Technicus service en onderhoud werktuigbouw Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties Technicus water Technisch Leidinggevende Tegelzetter Tegelzetter Tekenaar constructeur Tekenaar ontwerper elektrotechniek Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties Tekenaar werktuigbouw Tekenaar werktuigkundige installaties Timmerman Timmerman Uitvoerder bouw/infra Vakman gww Vakman gww Verspaner Verspaner Verspaningstechnoloog Verspaningstechnoloog Waterbouwer Waterbouwer Werkvoorbereider fabricage Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij Werkvoorbereider installaties Zorgtechnicus

Keuzedelen

2D-tekenen 3D-modellering in de infra 3D-tekenen Aanleggen van gastransportleidingen Aanleggen van warmtetransportleidingen Aanleggen van watertransportleidingen Afvalwaterzuivering Analyse van monsters door niet-laboranten Architectuur trainee Assisteren bij werkzaamheden in een gasstation Basis composieten Basis meet- en regeltechniek Basis niet-destructief onderzoek Basis restauratiewerk timmeren Basis smart infra installatie, service en onderhoud Basis stadswarmte Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 4 Basisvaardigheden houtbewerken Basisvaardigheden met kleine grondverzetmachines tot 2000 kg Basisvaardigheden metaalbewerken Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 4 Benutten en toepassen van restwarmte Bestratingsprofielen Besturingstechniek Besturingstechniek voor de operator Betonbouw Betonbouw Binnenhuisarchitectuur Bouwen met hout Bouwen met hout Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving Capaciteitsinvloeden bij warmtepompen Casco Lijmwerk Cleanroom Composieten onderhoud & reparatie Correctief onderhoud De zinkproducerende industrie: elektrolyse De zinkproducerende industrie: loging en zuivering De zinkproducerende industrie: roosting Detectiemethodes gas Detectiemethodes warmte Digitaal produceren 3D object Digitale technieken en productievoorbereiding I Digitale technieken en productievoorbereiding II Drinkwatertechniek Drones - techniek Drones toepassen in de beroepspraktijk Droning - toepassingen Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties, geschikt voor niveau 4 Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties, geschikt voor niveau 4 Duurzaamheid in het beroep A Duurzaamheid in het beroep B Duurzaamheid in het beroep C Duurzaamheid in het beroep D Elektro- en installatietechniek voor de bouw Elektrotechnisch dienstverlener in een zorgomgeving Elektrotechnische voedingssystemen en verdeelinrichtingen Embedded Design Energieneutraal ontwerpen en bouwen Engineer infratechnieken Engineering huis- en gebouwautomatisering Experimenteren met materialen en technieken Functioneel en modulair ontwerpen in de industriële automatisering Grondverzetmachines gereedmaken Grondwerk Hoogspanningstechniek Human interface & cloud computing Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 Human skills in de techniek geschikt voor niveau 4 In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie Industriële automatisering Industriële robotica Innovaties in de asfaltwegenbouw Inrichten van bedrijfswagens Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties Integraal waterbeheer Interactief ontwerpen met BIM Interne transportmachines gereedmaken Interne transportmachines, storingsdiagnose en reparatie Kabel leggen Klimaatbeheersing en koudetechniek Koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties Koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties Koudetechniek voor warmtepompsystemen Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 2 Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 Laadpunten voor elektrische voertuigen Landbouwmachines gereedmaken Lastechnieken gevorderd Lean en creatief Leidinggeven Lichtplan voor woon/werkruimte Maatvoeringstechnieken Maatvoeringstechnieken Meet- en regeltechniek Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten Methodisch ontwerpen Methodische storingsaanpak Middenspanning schakelen Moderne bouwmaterialen voor dak en gevel Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen water Onderhoud aan windturbines Onderhoud aan windturbines Onderhoud en/of inspectie aan helikopters Onderhoud en/of inspectie aan vliegtuigzuigermotoren Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal Openbare verlichtingsinstallaties (OVL) Organiseren en uitvoeren van toolbox-meetings Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 Praktische bouwvaardigheden Procestechniek basis Procesveiligheid Railvoertuigtechniek voor reizigersmaterieel Remote service engineering Renewable energy Rioleringstechnieken Samenwerken in de bouw Schoonmetselwerk Service en onderhoud middenspanningsinstallaties Slimme distributienetten Slimme meters Smart maintenance, geschikt voor niveau 3 Smart maintenance, geschikt voor niveau 4 Smart technology Smart Welding Smeden Specialisatie eenheidsbewerkingen Specialisatie smart infra installatie, service en onderhoud Specialisatie stadswarmte Specifieke gasturbinemotoren Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten Storingsdiagnose en reparatie aan grondverzetmachines Storingsdiagnose en reparatie aan landbouwmachines Storingsdiagnose en reparatie aan tuin- en parkmachines Storingsdiagnose en reparatie aan wegenbouwmachines Telematicasystemen; analyseren en interpreteren Textiel voor mechanisch/chemisch operator A Textiel voor mechanisch/chemisch operator A Textiel voor mechanisch/chemisch operator B Textiel voor mechanisch/chemisch operator B Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk Tuin- en parkmachines gereedmaken Uitvoering infratechnieken Uitzetten en Maatvoeren Veiligstellen van middenspanningskabels Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 2 Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 Verdieping bedrijfsspecifiek product Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4 Verdieping BIM in de bouw Verdieping gasturbinemotoren Verdieping in de medische techniek Verdieping maintenance in de procesindustrie, geschikt voor niveau 3 Verdieping maintenance in de procesindustrie, geschikt voor niveau 4 Verdieping maintenance voor de procesindustrie, geschikt voor niveau 3 Verdieping maintenance voor de procesindustrie, geschikt voor niveau 4 Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 2 Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen Verdieping operations voor de procesindustrie, geschikt voor niveau 3 Verdieping operations voor de procesindustrie, geschikt voor niveau 4 Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping productietechniek industriële processen, geschikt voor niveau 2 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 Verdieping techniek en materialenkennis Verkeersregelinstallaties (VRI) Verlichtingsinstallaties in ruimtes Virtual en augmented reality Voeding, industriële processen Voeding, procestechniek Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek gevorderd Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek Wandtegels Lijmen Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties Waterbouwtechniek Waterstoftechnologie Wegenbouwmachines gereedmaken Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 Werken in de keten geschikt voor niveau 4 Werken met een industriële robot Werken met mobiele werktuigen Werken met plaatmaterialen: koper en zink Werktuigkundig dienstverlener in een zorgomgeving World Class Manufacturing