Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen
Crebo 25331 / Niveau 3
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Elektrotechnische installaties

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

2D-tekenen 3D-tekenen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Basis meet- en regeltechniek Basisvaardigheden grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 Basisvaardigheden metaalbewerken Basisvaardigheden service & onderhoud grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Belevingsgericht werken Cleanroom Correctief onderhoud Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Drones - techniek Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 Duurzaamheid in het beroep C Elektrotechnisch dienstverlener in een zorgomgeving Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Lean en creatief Leidinggeven Meten in verband met preventief onderhoud Nederlands 3F Onderhoud aan windturbines Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen Oriëntatie op ondernemerschap Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Rekenen 3F Rekenen 3F Samenwerken in de bouw Samenwerken in de bouw Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping techniek en materialenkennis Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking