Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Technicus mechatronica systemen
Crebo 25344 / Niveau 4
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Mechatronische systemen

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

3D-tekenen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Basis composieten Basisvaardigheden metaalbewerken Belevingsgericht werken Besturingsnetwerken in technologische omgevingen Cleanroom Composieten onderhoud & reparatie Composieten ontwerp & fabricage Digitale technieken en productievoorbereiding I Digitale vaardigheden gevorderd Drones - techniek Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Embedded Design Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Industriële automatisering Industriële robotica Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Introductie railtechniek Lastechnieken gevorderd Lean en creatief Methodisch ontwerpen Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Oriëntatie op ondernemerschap Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Techniek in de kas Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping niet-destructief onderzoek Verdieping techniek en materialenkennis Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking