Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Apothekersassistent
Crebo 25471 / Niveau 4
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Apothekersassistent

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 3 autoriteiten die de externe validering verzorgen.