Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

Consortium Beroepsonderwijs

Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort
Telefoon: 033-2460447
www.consortiumbo.nl

Gecertificeerd tot 29 juni 2024.

Kwalificaties

Agogisch medewerker GGZ Allround DTP-er Allround laborant Apothekersassistent Apothekersassistent Assistent bouwen, wonen en onderhoud Assistent dienstverlening Assistent dienstverlening en zorg Assistent-manager internationale handel AV-specialist AV-specialist Begeleider gehandicaptenzorg Begeleider maatschappelijke zorg Begeleider specifieke doelgroepen Biologisch medisch analist Chemisch-fysisch analist Doktersassistent Doktersassistent E-commercemanager Fotograaf Fotograaf Gehandicaptenzorg (GHZ) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Helpende Zorg en Welzijn Instructeur mbo Leidinggevende international hospitality Manager Transport en Logistiek Mbo-Verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Medewerker DTP Medewerker facilitaire dienstverlening Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen Medewerker sport en recreatie Mediamanager Mediamanager Mediaredactiemedewerker Mediavormgever Mediavormgever Middenkaderfunctionaris Bouw Middenkaderfunctionaris Infra Onderwijsassistent Onderwijsassistent Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch medewerker kinderopvang Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Persoonlijk begeleider zorgboerderij Praktijkopleider Praktijkopleider Ruimtelijk vormgever Ruimtelijk vormgever Servicemedewerker Sociaal werker Sociaal-cultureel werker Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Specialist Restauratie Metselwerk Specialist Restauratie Timmerwerk Tandartsassistent Tandartsassistent Thuisbegeleider Verzorgende-IG Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij

Keuzedelen

3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen Achtergronden van biologisch-medisch laboratoriumwerk Animatie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Architectuur trainee Art&Design Assisteren bij Facilitaire Diensten Assisteren bij Sport en Recreatie Assisteren bij zorg en welzijn Audiovisuele techniek Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE Begeleider praktijkleren Belevingsgericht werken Bereiden en aseptisch handelen Bewegen in de buurt Bijzondere zorggroepen TA Biomoleculaire identificatie Bloedafname en omgaan met patiëntmateriaal BSO 4 tot 8 jaar BSO 8 tot 12 jaar Chirurgie in Tandheelkunde Combifunctionaris IKC / Brede school Combifunctionaris IKC / Brede School Complementaire zorg Corporate design Creatieve typografie Crossmediaal communiceren De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional Diversiteit Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3 Downstream processing DSP Duurzaamheid in het beroep A Duurzaamheid in het beroep B Duurzaamheid in het beroep C Duurzaamheid in het beroep D Ecologie voor het laboratorium Eerstelijns- en ketenzorg Ernstig meervoudige beperkingen Ervaringsdeskundigheid Expressief talent Farmaceutische Patiëntenzorg Fermentatietechnologie Filmen met de DSLR camera Filmen met de DSLR camera Filmen met de DSLR/systeemcamera - verdieping Fotografie basis Fotostyling Gastvrijheid in de zorg Geautomatiseerde analysestraten Gekwalificeerd nanny Geneesmiddelen bereiden en aseptisch handelen Geneesmiddelenkennis Geriatrische revalidatiezorg Gerontopsychiatrie Gezonde leefstijl Gezonde leefstijl in de kinderopvang Helpende plus Helpende plus Illustreren Infographics en uitleganimaties Innovaties in de asfaltwegenbouw Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Instroom pabo aardrijkskunde Instroom pabo geschiedenis Instroom pabo natuur & techniek Interactief ontwerpen met BIM Interactief ontwerpen met BIM Interaction design Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Intra- en transmurale zorg Jeugd- en opvoedhulp Jongerenwerk Journalistiek in de AV Kinderen leren programmeren Lean en creatief Medisch handelen tijdens crisissituaties Medisch technische handelingen Medische microbiologie Mensen met een verstandelijke en visuele beperking Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Methode-ontwikkeling en validatie Methodisch ontwerpen Mobile application design Multidisciplinaire conceptontwikkeling en realisatie Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager Ondersteuning bij de mondzorg Ontwikkelingsgericht werken in de VVE Organiseren en begeleiden van (groeps)activiteiten Oriëntatie op ondernemerschap Oriëntatie praktijkorganisatie TA Oriëntatie sign Orthodontieassistent Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Packaging design Peercoaching in de praktijk Persoonlijk profileren Plantkunde in het laboratorium Positieve Gezondheid in de praktijk Praktijkonderzoek Praktijkopleider Praktijkorganisatie TA Procestechniek basis Psychiatrie in de VVT Recombinant-DNA-technieken Samenwerken met informele zorgverleners Schoonmaken Specialist baby-ontwikkeling Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar Specialist Passend Onderwijs Specifieke doelgroepen DA Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent Technisch Onderwijsassistent Technisch Onderwijsassistent basis Technische microbiologie Verdieping beeldgebruik Verdieping biologie voor de Allround laborant Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping chemie Verdieping chromatografie Verdieping colormanagement Verdieping Cytopathologie Verdieping Hematologie Verdieping Histopathologie Verdieping in de zorg geschikt voor niveau 2 Verdieping klinische chemie Verdieping kraamzorg Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO Verdieping Organische chemie 1 Verdieping Organische chemie 2 Verdieping palliatieve zorg Verdieping portretfotografie Verdieping productfotografie Verdieping software Verdieping software 2 Verdieping software 3 Verdieping spectrometrie Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie Verplegende en verpleegtechnische handelingen Verslavingszorg Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Voeding & hospitality in zorg en welzijn Voeding, procestechniek Voorbereiding Doorstroom Analisten Voorbereiding hbo Voorbereiding hbo kunstonderwijs Voorbereiding op Signspecialist (niveau 4) Voorbereiding pabo Waterkwaliteit Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken met baby's Werken met baby's Werken met kinderen in de gastouderopvang Wijkgericht werken Zorg en technologie Zorg en technologie toepassen Zorg in instabiele en acute zorgsituaties Zorginnovaties en technologie

MBO-certificaten

Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren Basis voor deskundige zorg Basis voor deskundige zorg Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg Coördinatie en organisatie in de GHZ Coördinatie en organisatie van de verpleegkundige zorg Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs Creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager Examinering van (nieuwe) medewerkers en stagiairs Examinering van studenten Individuele basiszorg verlenen Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking Individuele verpleegkundige zorg Individuele zorg verlenen Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming Kwaliteitszorg en professionalisering in de verpleegkundige zorg Kwaliteitszorg en werkbegeleiding in de GHZ Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg Ondersteunen bij wonen en welbevinden Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg Ondersteuning aan cliënten met (verstandelijke) beperking in hun omgeving Ondersteuning thuis Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg Pedagogisch klimaat in de kinderopvang Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg Plannen van verpleegkundige zorg Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang Regievoering en vakontwikkeling in de zorg Triage Verpleegkundige ondersteuning en begeleiding Verpleegtechnisch handelen, niveau 3 Verpleegtechnisch handelen, niveau 4 Voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg geschikt voor niveau 2 Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg Zorgplan ontwikkelen