Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Consortium Beroepsonderwijs

Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort
Telefoon: 033-2460447
www.consortiumbo.nl

Gecertificeerd tot 29 juni 2021.

Keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 Art&Design Assisteren bij Facilitaire Diensten Assisteren bij Sport en Recreatie Assisteren bij zorg en welzijn Bereiden en aseptisch handelen Bewegen in de buurt Bijzondere zorggroepen TA BSO 8 tot 12 jaar Chirurgie in Tandheelkunde Combifunctionaris IKC / Brede School Complementaire zorg Corporate design Diversiteit Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3 Duurzaamheid in het beroep A Duurzaamheid in het beroep B Eerstelijns- en ketenzorg Ernstig meervoudige beperkingen Expressief talent Farmaceutische Patiƫntenzorg Gastvrijheid in de zorg Gekwalificeerd nanny Geneesmiddelenkennis Gezonde leefstijl Infographics en uitleganimaties Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Instroom pabo aardrijkskunde Instroom pabo geschiedenis Instroom pabo natuur & techniek Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Intra- en transmurale zorg Jeugd- en opvoedhulp Jongerenwerk Kinderen leren programmeren Lean en creatief Medisch technische handelingen Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ontwikkelingsgericht werken in de VVE Orthodontieassistent Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Praktijkorganisatie TA Schoonmaken Specialist Passend Onderwijs Specifieke doelgroepen DA Triage Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie Verplegende en verpleegtechnische handelingen Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Voorbereiding hbo Werken met baby's Wijkgericht werken Zorg en technologie Zorg en technologie toepassen Zorg in instabiele en acute zorgsituaties Zorginnovaties en technologie