Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Middenkaderfunctionaris Bouw
Crebo 25104 / Niveau 4
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Middenkader bouw en infra

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:


Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Aardbevingsbestendig bouwen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Architectuur trainee Belevingsgericht werken Betonbouw Betonbouw Binnenhuisarchitectuur Biobased in jouw beroep van morgen Bouwen met hout Bouwen met hout Brandveiligheid in de bouw Bronbemalen Casco Lijmwerk Civiele techniek Digitale technieken en productievoorbereiding I Digitale vaardigheden gevorderd Droning - toepassingen Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf Duurzaamheid in het beroep D Energieneutraal ontwerpen en bouwen Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Experimenteren met materialen en technieken Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Funderingstechnieken Funderingstechnieken Geo-ICT Herbestemming in de bouw Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Kopersbegeleiding in de bouw Lean en creatief Leidinggeven Maatvoeringstechnieken Maatvoeringstechnieken Montage eenvoudige houten elementen op de bouwplaats Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Oriƫntatie op asbest herkennen en verwijderen Oriƫntatie op ondernemerschap Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Praktische bouwvaardigheden Schoonmetselwerk Smart technology Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Spoorbouw Topsportvaardigheden Vastgoedbeheer en onderhoud Verdieping BIM in de bouw Verdieping BIM in de bouw Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in de bouw Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Voorbereiding hbo mechanica Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken met houten bouwconstructies