Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Middenkaderfunctionaris Infra
Crebo 25105 / Niveau 4
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Middenkader bouw en infra

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:


Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

3D-modellering in de infra Aardbevingsbestendig bouwen ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Architectuur trainee Belevingsgericht werken Betonbouw Bouwen met hout Bronbemalen Digitale vaardigheden gevorderd Drinkwaterdistributie Droning - toepassingen Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Energieneutraal ontwerpen en bouwen Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Funderingstechnieken Geo-ICT Innovaties in de asfaltwegenbouw Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Integraal waterbeheer Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Lean en creatief Maatvoeringstechnieken Maatvoeringstechnieken Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Oriƫntatie op asbest herkennen en verwijderen Oriƫntatie op ondernemerschap Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Smart technology Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Spoorbouw Topsportvaardigheden Vastgoedbeheer en onderhoud Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Voorbereiding hbo mechanica Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Waterbouwtechniek Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking