Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Mechanisch operator B
Crebo 25336 / Niveau 3
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Industriële processen

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Deze kwalificatie heeft op dit moment geen toegang tot deze route. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via info@kennispuntmbo.nl

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Analyse van monsters door niet-laboranten ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Automatisering met behulp van ERP-systemen Basis textiel voor operators Basis textiel voor operators Basisvaardigheden metaalbewerken Belevingsgericht werken Brede verbetermethoden en -technieken Cleanroom De zinkproducerende industrie: elektrolyse De zinkproducerende industrie: loging en zuivering De zinkproducerende industrie: roosting Digitaal produceren 3D object Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep C Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie Inleiding in de levensmiddelentechnologie Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Kennis van Autotechniek, geschikt voor niveau 3 en 4 Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 Lean en creatief Leidinggeven Methodische storingsaanpak Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal Oriëntatie op ondernemerschap Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 Persoonlijk profileren Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 Praktijkonderzoek Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout Productielogistiek Programmeren online aansturing bewerkingscentrum Rekenen 3F Rekenen 3F Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Textiel voor mechanisch/chemisch operator B Textiel voor mechanisch/chemisch operator B Topsportvaardigheden Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping in farmacie voor de operator Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 Verdieping techniek en materialenkennis Voeding, industriële processen Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken met een industriële robot