Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

VAPRO

Loire 150
2491 AK DEN HAAG
Telefoon: 070-3378300
www.vapro.nl

Gecertificeerd tot 29 mei 2021.

Keuzedelen

Besturingstechniek voor de operator Brede verbetermethoden en -technieken Co?rdineren van modificaties in de industrie Combifunctionaris IKC / Brede School Diversiteit Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Ernstig meervoudige beperkingen Expressief talent Geriatrische revalidatiezorg In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie Kunststoffen & rubber industri?le processen, geschikt voor niveau 2 Kunststoffen & rubber industri?le processen, geschikt voor niveau 3 en 4 Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Methodische storingsaanpak Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Ontwikkelingsgericht werken in de VVE Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 Productielogistiek Schoonmaken Specialisatie eenheidsbewerkingen Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 2 Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 Verdieping meng- en scheidingstechnieken industri?le processen geschikt voor niveau 2 Verdieping meng- en scheidingstechnieken industri?le processen geschikt voor niveau 3 Verdieping procesbeheersing geschikt voor niveau 2 Verdieping productietechniek industri?le processen geschikt voor niveau 3 Verdieping productietechniek industri?le processen, geschikt voor niveau 2 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 4 Voeding, industri?le processen Voeding, procestechniek Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Werken met baby's Wijkgericht werken Zorg en technologie Zorg en technologie toepassen Zorginnovaties en technologie