Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

VAPRO

Loire 150
2491 AK Den Haag
Telefoon: 070-3378300
www.vapro.nl

Gecertificeerd tot 29 mei 2024.

Keuzedelen

Afvalenergiecentrale Afvalwaterzuivering Analyse van monsters door niet-laboranten Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE Begeleider praktijkleren Besturingstechniek voor de operator Brede verbetermethoden en -technieken BSO 4 tot 8 jaar BSO 8 tot 12 jaar Combifunctionaris IKC / Brede school Coördineren van modificaties in de industrie Didactische ondersteuning basisonderwijs Diversiteit Gerontopsychiatrie Helpende plus In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie Inleiding in de levensmiddelentechnologie Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 2 Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Methodische storingsaanpak Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 Peercoaching in de praktijk Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 Procestechniek basis Procesveiligheid Productielogistiek Schoonmaken Specialisatie eenheidsbewerkingen Specialist baby-ontwikkeling Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar Verbeterprocessen procestechniek Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 2 Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4 Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 2 Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping palliatieve zorg Verdieping procesbeheersing geschikt voor niveau 2 Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping productietechniek industriële processen, geschikt voor niveau 2 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 4 Voeding, industriële processen Voeding, procestechniek Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek Voorbereiding pabo Werken met baby's Werken met een industriële robot Zorg en technologie Zorg en technologie toepassen Zorginnovaties en technologie