Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Operationeel technicus
Crebo 25346 / Niveau 3
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Operationele Techniek

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Volg de afspraken uit de publicatie 'Stappen route 2'.

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands en Engels dient de quickscan gebruikt te worden.

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Afvalenergiecentrale ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Basisvaardigheden metaalbewerken Belevingsgericht werken Correctief onderhoud Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep C Duurzame kunststoftechnologie Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Inleiding in de levensmiddelentechnologie Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Klimaatbeheersing en koudetechniek Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 Lean en creatief Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal Oriëntatie op ondernemerschap Persoonlijk profileren Rekenen 3F Rekenen 3F Renewable energy Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping maintenance in de procesindustrie, geschikt voor niveau 3 Verdieping operations voor de procesindustrie, geschikt voor niveau 3 Voeding, industriële processen Waterstoftechnologie Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking