Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Operator C
Crebo 25303 / Niveau 4
Sector: Techniek en gebouwde omgeving
Dossier: Procestechniek

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Gebruik openbaar beschikbare servicedocumenten:

Geen servicedocumenten aanwezig.

Invloed van context op examinering:

Er is veel invloed

Deze kwalificatie heeft op dit moment geen toegang tot deze route. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via info@kennispuntmbo.nl

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Afvalwaterzuivering Analyse van monsters door niet-laboranten ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Automatisering met behulp van ERP-systemen Belevingsgericht werken Besturingstechniek voor de operator Biobased in jouw beroep van morgen Brede verbetermethoden en -technieken Cleanroom Coördineren van modificaties in de industrie De zinkproducerende industrie: elektrolyse De zinkproducerende industrie: loging en zuivering De zinkproducerende industrie: roosting Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Drinkwatertechniek Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 Lean en creatief Methodische storingsaanpak Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal Persoonlijk profileren Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 Praktijkonderzoek Praktijkopleider Procesveiligheid Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Specialisatie eenheidsbewerkingen Topsportvaardigheden Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 4 Voeding, procestechniek Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking