Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Agogisch medewerker GGZ
Crebo 25474 / Niveau 4
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Maatschappelijke Zorg

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Arbeidsparticipatie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Belevingsgericht werken Complementaire zorg De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional Digitale vaardigheden gevorderd Diversiteit Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Ernstig meervoudige beperkingen Ervaringsdeskundigheid Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Geriatrische revalidatiezorg Gezonde leefstijl Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Jeugd- en opvoedhulp Lean en creatief Leider sportieve recreatie Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Ondersteuning bij de mondzorg Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Peercoaching in de praktijk Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Samenwerken met informele zorgverleners Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Taalbuddy Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping palliatieve zorg Verplegende en verpleegtechnische handelingen Verslavingszorg Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Wijkgericht werken Zorginnovaties en technologie