Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering
Inloggen / Registreren

Prove2Move

Gieterij 200
7553 VZ HENGELO OV
Telefoon: 074-8525429
www.prove2move.nl

Gecertificeerd tot 1 juli 2024.

Keuzedelen

Arbeidsparticipatie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Assisteren bij beheer van gebouwen Assisteren bij Facilitaire Diensten Assisteren bij het beheer van de openbare ruimte Assisteren bij Sport en Recreatie Assisteren bij zorg en welzijn Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE Begeleider praktijkleren Begeleiding en ondersteuning op een zorgboerderij Belevingsgericht werken Bereiden van eenvoudige gerechten Bereidt gerechten Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten Bewegen in de buurt Bewegend kind Bijzondere zorggroepen TA BSO 4 tot 8 jaar BSO 8 tot 12 jaar Catering Combifunctionaris IKC / Brede school Combifunctionaris IKC / Brede School Complementaire zorg Curriculumontwikkeling voor praktijkopleider De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional Design thinking in de praktijk Didactische ondersteuning basisonderwijs Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Diversiteit Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3 Eerstelijns- en ketenzorg Ernstig meervoudige beperkingen Ervaringsdeskundigheid Expressief talent Gastvrijheid in de zorg Gekwalificeerd nanny Geneesmiddelenkennis Geriatrische revalidatiezorg Gerontopsychiatrie Gewichtsconsulent Gezonde leefstijl Gezonde leefstijl in de kinderopvang Helpende plus Helpende plus Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Jeugd- en opvoedhulp Jongerenwerk Kennismaking met Nederlands ondersteund met gebaren Kinderen leren programmeren Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf Leider sportieve recreatie Lifeguard Meer muziek in de klas Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager Ondersteuning in de kinderopvang Ontwikkelingsgericht werken in de VVE Oriëntatie op ondernemerschap Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Peercoaching in de praktijk Personen met verward gedrag Persoonlijk profileren Positieve Gezondheid in de praktijk Praktijkonderzoek Psychiatrie in de VVT Schoonmaken Specialist baby-ontwikkeling Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar Specialist Passend Onderwijs Specifieke doelgroepen sport en bewegen Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent Spelen is leren Sportspecialisatie basis nr. 1 Sportspecialisatie basis nr. 2 Streektalen in de beroepscontext A1 Triage Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO Verdieping palliatieve zorg Verdieping sociale zekerheid Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie Verplegende en verpleegtechnische handelingen Verrijking leervaardigheden Verslavingszorg Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Voeding & hospitality in zorg en welzijn Voorbereiding hbo Voorbereiding pabo Werken met baby's Werken met baby's Werken met kinderen in de gastouderopvang Werkgeluk: succesvol samenwerken Wijkgericht werken Zorg en technologie Zorg en technologie toepassen Zorg in instabiele en acute zorgsituaties Zorginnovaties en technologie