Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Begeleider gehandicaptenzorg
Crebo 25475 / Niveau 3
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Maatschappelijke Zorg

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Belevingsgericht werken Complementaire zorg De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep C Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Ernstig meervoudige beperkingen Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Geriatrische revalidatiezorg Gezonde leefstijl Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Lean en creatief Leider sportieve recreatie Mensen met een verstandelijke en visuele beperking Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Ondersteuning bij de mondzorg Oriëntatie op ondernemerschap Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Peercoaching in de praktijk Personen met verward gedrag Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Rekenen 3F Rekenen 3F Samenwerken met informele zorgverleners Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Taalbuddy Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping palliatieve zorg Verslavingszorg Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Wijkgericht werken Zorg en technologie