Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)
Crebo 25480 / Niveau 4
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Mbo-Verpleegkundige

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Assisteren bij professional organizing Basis inzetbaarheid als militair Basis militaire fysieke en mentale fitheid Belevingsgericht werken Complementaire zorg De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Diversiteit Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Eerstelijns- en ketenzorg Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Ernstig meervoudige beperkingen Ervaringsdeskundigheid Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Geriatrische revalidatiezorg Gezonde leefstijl Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Introductie instructie geven bij Defensie Introductie leidinggeven bij Defensie Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Lean en creatief Mensen met een verstandelijke en visuele beperking Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemerschap mbo Ondersteuning bij de mondzorg Oriëntatie op ondernemerschap Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Peercoaching in de praktijk Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Samenwerken met informele zorgverleners Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Taalbuddy Topsportvaardigheden Veiligheid en vakmanschap niveau 3 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping palliatieve zorg Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie Verslavingszorg Voetreflexbehandeling Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Wijkgericht werken Zorg in instabiele en acute zorgsituaties Zorginnovaties en technologie