Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Pedagogisch medewerker kinderopvang
Crebo 25486 / Niveau 3
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Pedagogisch Werk

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Belevingsgericht werken Bewegen in de buurt BSO 4 tot 8 jaar Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep C Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Gezonde leefstijl Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Lean en creatief Leider sportieve recreatie Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Ontwikkelingsgericht werken in de VVE Oriëntatie op ondernemerschap Peercoaching in de praktijk Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Rekenen 3F Rekenen 3F Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken met baby's