Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Pedagogisch medewerker kinderopvang
Crebo 25486 / Niveau 3
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Pedagogisch Werk

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 Belevingsgericht werken Bewegen in de buurt BSO 4 tot 8 jaar Digitale vaardigheden basis Digitale vaardigheden gevorderd Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep C Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs Engels A2/B1 Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext A2 Engels in de beroepscontext B1 Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Gekwalificeerd nanny Gezonde leefstijl Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Lean en creatief Leider sportieve recreatie Meer muziek in de klas Nederlands 3F Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Ontwikkelingsgericht werken in de VVE Oriëntatie op ondernemerschap Peercoaching in de praktijk Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Rekenen 3F Rekenen 3F Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Taalbuddy Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Werken met baby's