Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Crebo 25489 / Niveau 4
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Sociaal werk

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

Arbeidsparticipatie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Assisteren bij professional organizing Belevingsgericht werken Bewegen in de buurt Digitale vaardigheden gevorderd Diversiteit Doorstroom HBO Sociaal juridisch Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Engels B1/B2 Engels in de beroepscontext B2 Ervaringsdeskundigheid Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Jeugd- en opvoedhulp Jongerenwerk Lean en creatief Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Oriëntatie op ondernemerschap Peercoaching in de praktijk Personen met verward gedrag Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Samenwerken met informele zorgverleners Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Taalbuddy Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping sociale zekerheid Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking Wijkgericht werken