Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Productoverzicht MBO-certificaat Creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager
Code C0052
Zorg, welzijn en sport

Hier worden alleen mbo-certificaten vermeld die verbonden zijn aan delen van kwalificaties. Ondanks dat de mbo-certificaten buiten de afspraken voor valide exameninstrumenten vallen, is kwaliteit ook hier van belang. Zie hieronder welke examens er voor dit certificaat beschikbaar zijn en welke collectieve afspraken gelden.

Inkoopmogelijkheden

Inkoop mogelijk? ja

Examenleveranciers: