Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
Inloggen / Registreren

Routes Onderwijsassistent
Crebo 25485 / Niveau 4
Sector: Zorg, welzijn en sport
Dossier: Pedagogisch Werk

Route 1: Inkoop

Inkoop mogelijk? ja, volledig dekkend

Examenleveranciers:

Route 2: Zelf ontwikkelen binnen afspraken

Route 3: Externe validering

Het laten valideren van examenproducten kan bij de 5 autoriteiten die de externe validering verzorgen.

Gekoppelde keuzedelen

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Belevingsgericht werken BSO 8 tot 12 jaar Combifunctionaris IKC / Brede School Digitale vaardigheden gevorderd Diversiteit Doorstroom naar HBO mens en maatschappij Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs Duits in de beroepscontext A2 Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep D Engels in de beroepscontext B2 Expressief talent Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs Frans in de beroepscontext A2 Frans in de beroepscontext B1 Fries in de beroepscontext A2 Fries in de beroepscontext B1 Gezonde leefstijl Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Instroom pabo aardrijkskunde Instroom pabo geschiedenis Instroom pabo natuur & techniek Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal II: werken in het buitenland Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) Jeugd- en opvoedhulp Kinderen leren programmeren Lean en creatief Leider sportieve recreatie Meer muziek in de klas Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 Ondernemerschap mbo Peercoaching in de praktijk Persoonlijk profileren Praktijkonderzoek Praktijkopleider Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs Spaans in de beroepscontext A2 Spaans in de beroepscontext B1 Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar Specialist Passend Onderwijs Taalbuddy Topsportvaardigheden Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO Voorbereiding havo aardrijkskunde Voorbereiding havo biologie Voorbereiding havo economie Voorbereiding havo geschiedenis Voorbereiding havo management en organisatie Voorbereiding havo natuurkunde Voorbereiding havo scheikunde Voorbereiding havo wiskunde A Voorbereiding hbo Voorbereiding pabo Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking